Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/babano/domains/sabotasje.no/public_html/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/db.class.php on line 29

Elin Igland

Elin Igland bor og arbeider i Oslo. Hun har tatt tekstilutdannelse i Bergen 2006-2009 og MA i Oslo 2010-2013.

– Jeg arbeider med vev, og undersøker hvordan renning og innslag kan konstrueres til et tredimensjonalt utrykk, skulpturell form eller bli til en romlig installasjon, ved bruk av digital jacquardvev.

Anni Albers´arbeid i vevn var starten på en endring av tekstil som konsept, den tekstile materialiteten som et eget språk, og en utvidelse av tekstilbegrepenes grenser. Albers satte spørsmålstegn ved den vevde flaten, og lette etter volum og tredimensjonalitet. Hennes tanker fortsatte videre tover 60- og 70-tallet hos bl.andre Magdalena Abakanowicz, Lenore Tawney og Claire Zeisler, som på ulike måter eksperimenterte med billedvevens muligheter for å konstruere skulpturelle utrykk.

Da den digitale jacquardveven for håndvevere kom på midten av 90-tallet, skapte den nye tekstile utrykk. Vevde fotografier har vært en hitt. Jeg savner mer utforskning i hvilke andre utrykk jacquardveven kan fremstille, og jobber derfor med å bruke veven, innslag, renning og materialitet, til å skape form og tredimensjonalitet i mine vevde objekter.

Arbeide handler også om veven som konsept og metode, dens konstruksjonsprinsipp, og hva som oppstår i fraværet av prinsippene.